هستی من

قبر واقعی آدم در خاک نیست ، بلکه در قلب کسی است که فراموشت نمیکند . . .

متن های عاشقانه انگلیسی همراه با معنی فارسی

از عاشقی نترس !!!

 

نترس از اینکه عاشق شوی

با دل و جان

عشق خشنود کننده ترین

و زیباترین احساس دنیاست

نترس از دل آزرده شدن

یا اینکه طرف مقابل

به تو عشق نورزد

  

Don't be afraid to love!!


Don't be afraid

To love someone

Totally and completely

Love is the most fulfilling

And beautiful feeling in the world

Don't be afraid that you will get hurt

Or that the other person

Won't love you

 

 

Tears

My only friend is my loneliness tears, the tears that are mine, in my sad eyes, which shows my heartache, my vacant time even without any light.

So dark, dark and dark

            Come on

                      Yeah! There is my heat place

                                    A dark cottage

                                                  A burn feeling

                                                                 A broken heart

Do you know who am I?

Hum!

       I am that frozen flower that just you pass of it even didn’t turn your eyes to it

                       Yeah! That yellow flower

                                           That alone flower

                                                    So alone in a dry desert

  From the birth to the end.

So you tell me who wants to be my friend?

Whooooo?

No one, just my tears that wet my cheeks and get me calmness.

 

 

تنها دوست من اشك خلوت من است اشكهاي جشمان غم انگيزم كه درد و اندوه دلم را گويا ميكند لحظات خالي من حتي بدون يك ثانيه روشنايي

                تاريك

                    تاريك

                         و تاريك

    بيا!

أري! اينجا قلب من است

      يك كلبه تاريك

          احساسات سوخته

     قلب شكسته

ايا ميداني كه من كي هستم؟

من همان گل زردي هستم كه تو از كنار ان بي بروا گذر كردي حتي نگاهي به ان نكردي اري همان گل زرد

همان گل تنها

       بسيار تنها در يك صحراي خشك

از بدو تولد تا انتهاي مرگ

    تو بگو چه كسي ميخواهد دوست من باشد؟

چه كسي؟

هيچ كس فقط اشكهايم كه گونه هايم را تر ميكند و به من ارامش ميبخشد

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:19  توسط نسرین  |